Brantenborgveien 3, Oslo

Grunnarbeid, betong og utomhus for tomannsbolig med garasjekjeller for 6 biler.