Vækerøveien 18-22, Oslo

Grunnarbeid og utomhus for 9 boliger med stor garasjekjeller.