Skip to main content

Filter

Prosjekter

Brantenborgveien 3, Oslo

25. august 2022
Grunnarbeid, betong og utomhus for tomannsbolig med garasjekjeller for 6 biler.
Prosjekter

Engene 86, Drammen

25. august 2022
Rehabilitering og utvidelse av parkeringsplass i borettslag, med overvannshåndtering og opplegg for ladestasjoner.
Prosjekter

Fjordveien 46, Høvik

25. august 2022
Grunnarbeid og utomhus for enebolig.
Prosjekter

Heggedal, Asker

25. august 2022
Graving og boring for høyspentkabler. Totalt cirka 5 kilometer grøfter i veier, fortau, dyrket mark…
Prosjekter

Vettreåsen 19, Asker

25. august 2022
Grunnarbeid, betong og utomhus for enebolig.
Prosjekter

Vækerøveien 18-22, Oslo

25. august 2022
Grunnarbeid og utomhus for 9 boliger med stor garasjekjeller.