Skip to main content

Filter

Prosjekter

Brantenborgveien 3, Oslo

Grunnarbeid, betong og utomhus for tomannsbolig med garasjekjeller for 6 biler.
25. august 2022
Prosjekter

Engene 86, Drammen

Rehabilitering og utvidelse av parkeringsplass i borettslag, med overvannshåndtering og opplegg for ladestasjoner.
25. august 2022
Prosjekter

Fjordveien 46, Høvik

Grunnarbeid og utomhus for enebolig.
25. august 2022
Prosjekter

Heggedal, Asker

Graving og boring for høyspentkabler. Totalt cirka 5 kilometer grøfter i veier, fortau, dyrket mark…
25. august 2022
Prosjekter

Vettreåsen 19, Asker

Grunnarbeid, betong og utomhus for enebolig.
25. august 2022
Prosjekter

Vækerøveien 18-22, Oslo

Grunnarbeid og utomhus for 9 boliger med stor garasjekjeller.
25. august 2022